Keto poke bowl

avocado, red onion, tomato, wakame, daikon, edamame beans, cucumber, mango, egg

Price: 13.00€