Poke bowl

Wakame, сarrot, avocado, daikon, mango, nut, edamame beans, cucumber, tomato, rice

Price: 12.00€