HOT salmon prawn maki

salmon, tempura shrimp, cream cheese, avocado, spicy sauce, tobiko, green onion