HOT salmon wasabi maki

Salmon, snow crab, tobiko, avocado,