Kani tempura maki

Salmon, snow crab, tobiko, avocado, rice