Jumbo futo maki (5 pcs.)

Tuna, salmon, snow crab, shrimp, cream cheese, avocado, asparagus, tamago, tobiko, spring onion